Vitajte
v katal�gu Aura

Oslo400x360x180mm
Podlahov jednotka
  Obj. slo Verzia  
  U003CF041E 12 V objedna v naom e-shope
  U003CF042E 24 V objedna v naom e-shope
  Parametre
  Vkon krenia 8,5 kW
  Vkon chladenia 6,2 kW
  Kapacita vzduchu 650 m3/h
  Prdov odber (12V) 20 A
  Hmotnos 6,5 kg
Vytlate si technick dokumentciu