Vitajte
v katal�gu Aura

Casablanca588x448x273mm
Jednotka kompresorov elektrick
  Obj. slo Verzia  
U003AA043 V5 12 V objedna v naom e-shope
U003AA082 V5 24 V objedna v naom e-shope
U003AA091 SP10 12 V objedna v naom e-shope
  Parametre
Vkon chladenia 7 kW
Vkon chladenia 5 kW
Napjacie naptie 380 V
Napjacie naptie 230 V
Prdov odber 6 A
Prdov odber 16,4 A
Hmotnos 38 kg
Hmotnos 36,5 kg
  alie informcie
Kompresor A/C model V5 Pripojenie sania a vtlaku
Kompresor A/C model SP10 Pripojenie sania a vtlaku
Vytlate si technick dokumentciu