Vitajte
v katal�gu Aura

Quebec370x185x330mm
Podlahov jednotka
  Obj. slo Verzia  
U003CF043E 12 V objedna v naom e-shope
U003CF044E 24 V objedna v naom e-shope
  U003CF045E 12 V objedna v naom e-shope
  U003CF046E 24 V objedna v naom e-shope
U003CF027E 24V objedna v naom e-shope
U003CF026E 12V objedna v naom e-shope
U003CF031E 24V objedna v naom e-shope
  Parametre
  Vkon krenia 6,7 kW
  Vkon chladenia 5,0 kW
  Kapacita vzduchu 450 m3/h
  Prdov odber (12V) 12,5 A
  Hmotnos 6,5 kg
  alie informcie
Bez ovldania krenia a vodnho ventilu
Bez vduchov
Bez ovldania krenia a vduchov
Vytlate si technick dokumentciu