Vitajte
v katal�gu Aura

Trieste575x480x150mm
Stren jednotka
  Obj. slo Verzia  
  U00025431 12 V objedna v naom e-shope
  U00025433 24 V objedna v naom e-shope
  U00025455 12 V objedna v naom e-shope
  U00025457 24 V objedna v naom e-shope
  Parametre
Vyuiten tepeln vkon 5,0 kW
Vyuiten tepeln vkon 6,5 kW
  Prdov odber (12V) 13,4 A
  Hmotnos 8 kg
Rozstup lamiel ventiltora 3,5 mm
Rozstup lamiel ventiltora 2,5 mm
Vytlate si technick dokumentciu