Vitajte
v katal�gu Aura

Antalia1044x931x178mm
Stren jednotka
  Obj. slo Verzia  
  Parametre
  Vkon krenia 12,0 kW
  Vkon chladenia 11,7 kW
  Kapacita vzduchu 1400 m3/h
  Prdov odber (12V) 58 A
  Hmotnos 35 kg
Vytlate si technick dokumentciu