Vitajte
v katal�gu Aura

Venezia570x390x160mm
Stren jednotka
  Obj. slo Verzia  
  U00025315 12 V objedna v naom e-shope
  U00025327 24 V objedna v naom e-shope
  U00025322 12 V objedna v naom e-shope
  U00025386 24 V objedna v naom e-shope
  Parametre
Vyuiten tepeln vkon 5,5 kW
Vyuiten tepeln vkon 2,8 kW
  Prdov odber (12V) 7 A
  Hmotnos 8 kg
  alie informcie
Kondenzr HTC s paralelnmi trubkami
Trubky a lamely kondenzru ponohospodrskych aplikci
Vytlate si technick dokumentciu