Vitajte
v katal�gu Aura

Napoli830x495x160mm
Stren kondenzr s ventiltormi a filtrom chladiva
  Obj. slo Verzia  
  U00025316 12 V objedna v naom e-shope
  U00025317 24 V objedna v naom e-shope
  U00025393 12 V objedna v naom e-shope
  U00025326 24 V objedna v naom e-shope
  Parametre
Vyuiten tepeln vkon 11,5 kW
Vyuiten tepeln vkon 6,0 kW
  Prdov odber (12V) 18 A
  Hmotnos 12 kg
  alie informcie
Kondenzr s paralelnmi trubkami
Trubky a lamely kondenzru ponohospodrskych aplikci
Vytlate si technick dokumentciu