Vitajte
v katal�gu Aura

Sicilia690x230x157mm
Kondenzr s ventiltormi
  Obj. slo Verzia  
  U00025060 12 V objedna v naom e-shope
  U00025439 24 V objedna v naom e-shope
  Parametre
  Vyuiten tepeln vkon 5 kW
  Prdov odber (12V) 13 A
  Hmotnos 8 kg
Vytlate si technick dokumentciu