Vitajte
v katal�gu Aura

Verona690x230x160mm
Horizontlna mont

Kondenzr s ventiltormi a filtrom chladiva
  Obj. slo Verzia  
  U00025258 12 V objedna v naom e-shope
  U00025440 24 V objedna v naom e-shope
  Parametre
  Vyuiten tepeln vkon 5 kW
  Prdov odber (12V) 13 A
  Hmotnos 9,5 kg
Vytlate si technick dokumentciu