Vitajte
v katal�gu Aura

London550x410x180mm
Vduch: 390x100mm
Podlahov jednotka
Stropn jednotka
  Obj. slo Verzia  
  U003CF048E 24 V objedna v naom e-shope
  U003CF047E 12 V objedna v naom e-shope
  Parametre
  Vkon krenia 13,0 kW
  Vkon chladenia 9,5 kW
  Kapacita vzduchu 800 m3/h
  Prdov odber (12V) 28 A
  Hmotnos 8 kg
Vytlate si technick dokumentciu