Vitajte
v katal�gu Aura

Taormina710x180x165mm

Kondenzr s ventiltormi a filtrom chladiva
  Obj. slo Verzia  
  U00025441 12 V objedna v naom e-shope
  U00025442 24 V objedna v naom e-shope
  Parametre
  Vyuiten tepeln vkon 4 kW
  Prdov odber (12V) 18 A
  Hmotnos 11 kg
Vytlate si technick dokumentciu