Vitajte
v katal�gu Aura

Montreal370x351x160mm
V zadnej stene
  Obj. slo Verzia  
  U003FF058E 12 V objedna v naom e-shope
  U003FF059E 24 V objedna v naom e-shope
  Parametre
  Vkon krenia 5 kW
  Kapacita vzduchu 450 m3/h
  Prdov odber (12 V) 12,5 A
  Hmotnos 6,5 kg
Vytlate si technick dokumentciu