Vitajte
v katal�gu Aura

Toledo480 x 325 x 225mm
5ks vduch Ø60mm
Univerzlna jednotka
  Obj. slo Verzia  
  U003CF079E 12V objedna v naom e-shope
  Parametre
  Vkon krenia 6,2 kW
  Vkon chladenia 8,0 kW
  Kapacita vzduchu 450 m3/h
  Prdov odber (12V) 11,1 A
  Hmotnos 5,2 kg
Vytlate si technick dokumentciu