Vitajte
v katal�gu Aura

Huston220x230x175mm
Univerzlna jednotka
  Obj. slo Verzia  
  U003CC017 12V objedna v naom e-shope
  U003CC018 24V objedna v naom e-shope
  Parametre
  Vkon krenia 6,5 kW
  Kapacita vzduchu 420 m3/h
  Hmotnos 3,3 kg
Vytlate si technick dokumentciu