Vitajte
v katal�gu Aura

Sydney260x180x130mm
Podlahov jednotka
  Obj. slo Verzia  
  U003CC048 12 V objedna v naom e-shope
  U003CC049 24 V objedna v naom e-shope
  Parametre
  Vkon krenia 3,8 kW
  Kapacita vzduchu 170 m3/h
  Prdov odber (12V) 3,5 A
  Hmotnos 1,5 kg
Vytlate si technick dokumentciu