Vitajte
v katal�gu Aura

Phoenix365x235x130mm
Vduch: 340x85mm
Podlahov jednotka
  Obj. slo Verzia  
  U003CC019 12 V objedna v naom e-shope
  U003CC020 24 V objedna v naom e-shope
  Parametre
  Vkon krenia 8,6 kW
  Kapacita vzduchu 450 m3/h
  Prdov odber (12V) 10 A
  Hmotnos 3,5 kg
Vytlate si technick dokumentciu