Vitajte
v katal�gu Aura

Toronto590x380x160mm
Stropn jednotka
  Obj. slo Verzia  
  U003CC015 24 V objedna v naom e-shope
  U003CC012 12 V objedna v naom e-shope
  U003CC021 12 V objedna v naom e-shope
  Parametre
Vkon krenia 7 kW
Vkon krenia 2,4 kW
  Kapacita vzduchu 450 m3/h
  Prdov odber (12V) 12 A
  Hmotnos 3,5 kg
  alie informcie
Vodn krenie
Elektrick krenie
Vytlate si technick dokumentciu