Vitajte
v katal�gu Aura

Perth395x240x220mm
Podlahov jednotka
  Obj. slo Verzia  
  U003CC047 230-465 V AC objedna v naom e-shope
  Parametre
  Vkon krenia 2 kW
  Kapacita vzduchu 50-60 m3/h
  Prdov odber (12V) max. 8,5 A
  Hmotnos 3,5 kg
Vytlate si technick dokumentciu