Vitajte
v katal�gu Aura

Cleveland1060x460x180mm
Stropn jednotka
  Obj. slo Verzia  
  U003CF053E 12 V objedna v naom e-shope
  U003CF054E 24 V objedna v naom e-shope
  Parametre
  Vkon krenia 14,6 kW
  Vkon chladenia 12,0 kW
  Kapacita vzduchu 1300 m3/h
  Prdov odber (12V) 52 A
  Hmotnos 15 kg
Vytlate si technick dokumentciu